Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Beckerman c.s. over een plan van aanpak om energiearmoede te bestrijden

Voorgesteld 5 november 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat momenteel 8% van de Nederlandse huishoudens in energiearmoede leeft; overwegende dat aangenomen wordt dat het aantal huishoudens dat moeite heeft de energierekening te betalen de komende jaren zal groeien; verzoekt de regering, samen met de VNG te komen tot een integraal plan van aanpak om energiearmoede te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen via hoofdelijke stemming

VOOR

TEGEN

68

69

Voor:

PVV
SP
PvdA
FvD
GroenLinks
SGP
50Plus
PvdD
Van Kooten-Arissen
DenkTegen:

VVD
CDA
D66
ChristenUnieOnze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden